Search information box description

‏‎زندان‌ها

نقشه بالا تنها زندان‌‌هایی را نمایش می‌دهد که در حال حاضر زندانی سیاسی دارند؛ اما اطلاعات نوار «نهاد اداره‌کننده» زندان‌هایی که پیش‌تر زندانی سیاسی داشته‌اند را نیز شامل می‌شود.
تنظیم مجدد
‎تخلفات قضائی
نقض حقوق بشر
‎اتنیک
جنسیت
‎مذهب
حوزه فعالیت
‎اتهام منجر به محکومیت
بدرفتاری در زندان

زندان انتخاب‌شده

قربانیان

‎زندانیان سیاسی

{$ name $}

{$ population $}

زندان انتخاب‌شده

‏‎زندانیان سیاسی

{$ _prison.name $}

{$ _prison.total_victims || _prison.total_prisoners $}

‎نامشخص ‎قومیت جنسیت ‎مذهب حوزه فعالیت ‏‎اتهامات رسمی بدرفتاری در زندان نقض حقوق بشر ‎تخلفات قضائی {$ unknown $}
نهاد اداره‌کننده
همه
{$ administered_by_stats.ALL $}
سازمان زندان‌های قوه قضاییه
{$ administered_by_stats.pdotj $}
پلیس
{$ administered_by_stats.police $}
قربانیان

Prisons (AeA) filter selector description

Prisons (AeA) chart summary description

Prisons (AeA) description