Search information box description

درباره اطلس

فهرست حوزه فعالیت

 • آفرینش هنری: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که زندانی به دلیل آفرینش هنر یا ادبیات، از جمله ترجمه کتاب دستگیر شده باشد.

 • فعالیت‌های خیریه: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد به دلیل مشارکت در فعالیت‌های خیریه دستگیر شده باشد.

 • فعالیت‌های مرتبط با حقوق کودک: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد به دلیل فعالیت در حمایت یا طرفداری از حقوق کودکان دستگیر شده است.

 • فعالیت مدنی: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد به دلیل فعالیت‌های مدنی که در دسته‌بندی‌های ذکرشده دیگر نمی‌گنجند، دستگیر شده باشد. در بیش‌تر موارد فعالیت مدنی، در زمینه ایرانی، به حوزه‌ای وسیع از فعالیت‌های صورت گرفته از طریق جامعه مدنی اطلاق می‌شود که اغلب سیستم سیاسی را به طور مستقیم هدف قرار نمی‌دهد، اما با عناصر حکم‌رانی مطلوب هم‌پوشانی دارد و می تواند با تبلیغات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران ناسازگار تلقی شود. حکومت ایران اصولاً با فعالیت‌های غیردولتی که به طور طبیعی از حکومت مجزا هستند، با سوظن برخورد می‌کند.

 • فعالیت فرهنگی: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد به دلیل فعالیت‌های مرتبط با حفاظت و حمایت از میراث فرهنگی یا زبانی دستگیر شده باشد.

 • فعالیت در فضای مجازی: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد برای فعالیتی که جنبه سیاسی، اجتماعی یا مذهبی دارد و در فضای مجازی صورت گرفته دستگیر شده باشد. به طور کلی تلاش پژوهشگران اطلس این است که فعالیت در فضای مجازی در کنار موضوع اصلی فعالیت، به عنوان فعالیت ثانویه ثبت شود تا فعالیت اصلی فرد مشخص باشد.

 • تابعیت خارجی یا دوگانه: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که یک تبعه با تابعیت دوگانه یا شهروند خارجی با انگیزه سیاسی دستگیر شده باشد. اگرچه ممکن است این تنها دلیل بازداشت فرد باشد، در بعضی موارد فعالیت‌های دیگری نیز در زمینه وجود دارند. در این مواقع تابعیت دوگانه یا خارجی به عنوان یک فعالیت ثانویه ثبت می‌شود.

 • فعالیت محیط زیستی: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد به دلیل فعالیت برای محافظت از محیط زیست دستگیر شده باشد.

 • فعالیت برای حقوق اتنیکی: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد برای ترویج یا دفاع از حقوق اتنیکی دستگیر شده باشد.

 • ارتباطات خانوادگی: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد به دلیل فعالیت‌های خویشاوندانش دستگیر شده باشد. در برخی موارد امکان دارد که شخص برای فعالیت خود و نیز فعالیت یکی از اعضای خانواده‌اش دستگیر شده باشد. در چنین مواردی، بسته به اینکه کدام فعالیت بیشترین ارتباط را با پرونده زندانی دارد، ارتباط خانوادگی به عنوان فعالیت اصلی یا ثانویه ثبت می‌شود.

 • فعالیت حقوق بشری: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد برای ترویج یا دفاع از حقوق بشر دستگیر شده باشد.

 • دگراندیشی: این واژه هنگامی استفاده می‌شود که فرد برای داشتن یا ترویج عقایدی که خلاف آموزه‌های حاکم هستند و در دسته‌بندی‌های ذکرشده دیگر نمی‌گنجند دستگیر شده باشد.

 • خبرنگاری: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد برای فعالیت‌های مرتبط با خبرنگاری دستگیر شده باشد. تحقیق، گزارش، انتشار، ویرایش و سایر فعالیت‌های مطبوعاتی از جمله این موارد هستند.

 • فعالیت برای حقوق کارگری یا اصناف: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد به دلیل ترویج یا دفاع از حقوق کارگران دستگیر شده باشد.

 • سایر موارد: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد با انگیزه‌های سیاسی دستگیر شده باشد، اما فعالیت وی در دسته‌بندی‌های معمول نمی‌گنجد.

 • تجمع: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد در ارتباط با تجمعات عمومی، از قبیل تظاهرات یا اعتراضات خیابانی دستگیر شده باشد.

 • فعالیت سیاسی: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد به دلیل ترویج یا دفاع از حقوق و فعالیت‌های سیاسی، از جمله ترویج یا دفاع از سیاست‌هایی در مخالفت یا نقد حکومت دستگیر شده باشد.

 • وضعیت ویژه: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد به مقاومت در برابر حکومت مستقر، شامل استفاده از سلاح علیه نیروهای مسلح دولت، متهم شده باشد. این دسته به طور خاص بر اساس اتهامات حقوقی‌ای که علیه فرد اقامه شده، ثبت می‌شود. با این حال، اگر پژوهشگران اطلس اطلاعات موثقی به دست آورند که این اتهامات صرفاً بهانه‌ای برای برخورد بوده است، حوزه فعالیت زندانی ذیل دسته‌بندی مناسب‌تری قرار خواهد گرفت.

 • فعالیت مذهبی: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد برای عقاید یا فعالیت‌های مذهبی دستگیر شده باشد.

 • پژوهش: این واژه هنگامی استفاده می‌شود که فرد برای فعالیت‌های پژوهشی، از جمله پژوهش‌های علمی یا دانشگاهی دستگیر شده باشد.

 • فعالیت دانشجویی: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد به دلیل فعالیت‌هایش به عنوان یک دانشجو دستگیر شده باشد. این فعالیت ممکن است مذهبی، اجتماعی، یا سیاسی باشد و ضروری نیست که حتماً به سیستم دانشگاهی محدود باشد. در چنین مواردی و در صورت امکان، فعالیت دانشجویی، در کنار موضوع اصلی فعالیت، به عنوان یک فعالیت ثانویه ثبت می‌شود.

 • حمایت از گروه‌های علنی منتقد یا مخالف: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد برای آن‌چه از جانب حکومت، عضویت یا حمایت از یک گروه مخالف علنی تلقی می‌شود، دستگیر شده باشد. این گروه ممکن است از جانب حکومت ایران، قانونی یا غیرقانونی تلقی شده باشد. به عنوان مثال «نهضت آزادی ایران» یک گروه سیاسی منتقد یا مخالف است که اشخاص کلیدی آن از داخل کشور هدایت آن را بر عهده دارند و علی رغم این‌که از طرف حکومت ایران غیرقانونی اعلام شده، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های خود را به صورت علنی انجام می‌دهد.

 • حمایت از گروه‌های مخالف غیرعلنی: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد برای آن‌چه از جانب حکومت، عضویت یا حمایت از یک گروه مخالف غیرعلنی تلقی می‌شود، دستگیر شده باشد. این رسته شامل گروه‌هایی است که در داخل یا خارج از ایران فعالند و از طرف حکومت ایران غیرقانونی تلقی می‌شوند. این رسته شامل این گروه‌ها نمی‌شود که اعضا یا حامیان زندانی آن‌ها بنا بر تعریف اطلس، زندانی سیاسی تلقی نمی‌شوند: داعش، القاعده، طالبان، جندالله، توحید و جهاد و انصارالاسلام.

 • نامشخص: این واژه هنگامی استفاده می‌شود که بر پایه شواهد یا اظهارات منابع موثق، زندانی به دلایل سیاسی دستگیر شده باشد، اما پژوهشگران اطلس قادر به یافتن هیچ داده‌ای در رابطه با حوزه فعالیت او نیستند.

 • فعالیت مرتبط با حقوق زنان: این عبارت هنگامی استفاده می‌شود که فرد به دلیل ترویج یا دفاع از حقوق زنان دستگیر شده باشد.