Search information box description

درباره اطلس

درباره اطلس زندان‌های ایران

۱. اطلس زندان‌های ایران چیست؟

اطلس زندان‌های ایران، یک بانک دادۀ جامع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران است که از طرف سازمان غیرانتفاعی «اتحاد برای ایران» تأسیس شده و اداره می‌شود. اطلس اطلاعات زیر را جمع آوری، اعتبارسنجی و منتشر می کند:

 • پرونده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی
 • اطلاعات مربوط به بازداشتگاه‌ها و زندان‌هایی که در آن‌ها این زندانیان نگهداری می‌شوند و شرایط آن زندان‌ها
 • اطلاعات مربوط به دادگاه‌ها و ناقضان حقوق بشری که در قوه قضائیه این زندانیان را محاکمه و محکوم کرده‌اند.

 • اولین نسخه اطلس در سال ۲۰۱۱ منتشر شد. در مارس ۲۰۱۶، اطلس محدوده فعالیت و متدولوژی خود را گسترش داد. بدین ترتیب، اطلس فعلی، تنها شامل اطلاعات جمع‌آوری‌شده از مارس ۲۰۱۶ می‌شود.

  ۲. هدف اطلس زندان‌های ایران چیست؟

  «اتحاد برای ایران» وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی را سنجه‌ای می‌داند که از طریق آن وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر درک می‌شود. دستگیری و بازداشت فعالان انعکاس مستقیمی است از وضعیت آزادی‌های بنیادین در ایران؛ آزادی‌هایی از قبیل آزادی تجمع مسالمت‌آمیز، آزادی بیان، آزادی تشکیل گروه و آزادی مذهب. همچنین رفتاری که با زندانیان صورت می‌گیرد، از الگوها نقض حقوق بشر توسط دولت ایران در قبال آسیب‌پذیرترین گروه‌ها و افراد پرده برمی‌دارد.

  اهداف اطلس عبارتند از:

 • ثبت نقض حقوق بشر علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران
 • ثبت نقض حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی از طرف قضات در ایران
 • حل تناقضات گزارشات منتشرشده از طریق اعتبارسنجی
 • دادن صدا به زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران به عنوان تدبیری برای کاهش بدرفتاری‌های خشن مقامات حکومت ایران
 • جلب توجه پایدار به تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی به جای توجه صرف به آنان که در رسانه‌ها شناخته شده‌اند
 • ارائه تصویری همه‌جانبه و عمیق از زندانیان سیاسی و عقیدتی و وضعیت حقوق مصرح ایشان در حقوق داخلی و بین‌المللی

 • ۳. چه کسانی می‌توانند از داده‌های اطلس بهره ببرند؟

  اطلس برای فعالان سیاسی، دانشگاهیان، سازمان‌های حقوق بشری، دولت‌ها و تمام افرادی که برای ارتقای حقوق بشر در ایران تلاش می‌کنند، ابزاری است که به کار آموزش و یاری‌گری می‌آید. اطلس به منظور ثبت به‌روز اطلاعات مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و رفتاری که در بازداشت با ایشان می‌شود، طراحی شده است. اطلس اطلاعات مختلفی را در مورد زندانیان جمع‌آوری و دسته‌بندی می‌کند؛ اطلاعاتی از قبیل جنسیت، مذهب، اتنیک، حوزه فعالیت، اتهامات، و مواردی از نقض حقوق بشر که علیه ایشان صورت گرفته است. با استفاده از این اطلاعات، کشف و درک بهتری از الگوهای نقض حقوق بشر، از جمله رویه‌های تبعیض‌آمیز در قوه قضائیه ایران و نظام زندان‌ها، برای محققان و فعالان میسر می‌شود. همچنین ایشان می‌توانند بر روندهای مثبت و منفی در رفتار با زندانیان سیاسی و عقیدتی نظارت کنند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین ناظران بین‌المللی حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و وکلای بین‌المللی، به کرات از اطلس بهره برده‌اند.

  ۴. مسوول گردآوری و اعتبارسنجی داده های اطلس کیست؟

  اطلس از تیمی از پژوهشگران ایرانی تشکیل شده که اغلب ایشان از زندانیان سیاسی سابق هستند و در مستندسازی نقض حقوق بشر در رابطه با زندانیان سیاسی تجربه گسترده دارند. پژوهشگران اطلس داده‌های مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی را گردآوری و اعتبارسنجی می‌کنند. این عمل با اتکا به منابع قابل اتکای متعدد از جمله خانواده‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و سایر منابع حافظت‌شده صورت می‌گیرد.

  ۵. آیا اطلس اطلاعات مربوط به تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی را دربرمی‌گیرد؟

  پژوهشگران اطلس، همچون تمام مدافعان حقوق بشر در حوزه ایران، در جست‌وجو و اعتبارسنجی داده‌ها در رابطه با زندانیان سیاسی و عقیدتی با دشواری‌های فراوان روبرو هستند. در ایران در غیاب هر گونه رسانه مستقل، سرکوب خشن دولتی وجود دارد. به ویژه پس از انتخابات مناقشه برانگیز ۸۸ مقامات حکومت ایران، بسیاری از سازمان های داخلی حقوق بشری را که به صورت غیررسمی در ایران فعالیت داشتند، تعطیل کردند. حکومت ایران معمولاً اعضای خانواده زندانیان سیاسی را تهدید می‌کند تا ایشان را از سخن گفتن با رسانه‌ها و گروه‌های بین‌المللی حقوق بشری باز دارد. این محدودیت‌ها در جریان آزاد اطلاعات، موانع جدی‌ای در تهیه اطلس جامع زندانیان سیاسی و عقیدتی، زندان‌ها و قضات در ایران هستند. پژوهشگران اطلس می کوشند تا آن‌جا که ممکن است دامنه نفوذ خود را افزایش داده و موارد بیشتری از نقض حقوق بشر را ثبت کنند؛ با این حال، ما باور داریم که تعداد واقعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از آن‌چه در اطلس زندان‌های ایران آمده بیشتر است.

  ۶. آیا اطلس صحت اطلاعات داده‌ها را تضمین می‌کند؟

  پژوهشگران اطلس طی یک روند مشخص می‌کوشند تا اعتبار اطلاعات را مرحله به مرحله اثبات کنند و از صحت داده‌ها مطمئن شوند. پژوهشگران اطلس با بیش از ده سال تجربه در بررسی زندانیان سیاسی، زندان‌ها و قضات پروتکل‌های مربوطه را طراحی کرده‌اند. با این حال جمع‌آوری اطلاعات از سیستم قضائی غیرمستقل ایران که تعمداً خود را غیرشفاف و مبهم نگه داشته، چالش‌ها و پیچیدگی‌های بسیار دارد. بدین ترتیب، «اتحاد برای ایران» نمی‌تواند به لحاظ حقوقی در قبال محتوای اطلاعات مسئول قلمداد شود.

  فعالان و پژوهشگران حقوق بشری که علاقمند هستند به اطلاعات بیش‌تری در رابطه با پرونده‌های اطلس دست پیدا کنند، می توانند با ipa[at]united4iran.org مکاتبه کنند.

  ۷. من شخصی را می‌شناسم که به دلایل سیاسی بازداشت شده، ناقض حقوق بشری را می‌شناسم که به دلایل سیاسی حکم صادر کرده، یا یک بازداشتگاه که در آن‌جا فردی به دلایل سیاسی زندانی شده است. آیا می‌توانم اطلاعات خود را به اطلس زندان‌های ایران اضافه کنم؟

  اگر اطلاعاتی در رابطه با زندانیان سیاسی یا عقیدتی، ناقضین حقوق بشر، زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها یا مراکز قضایی یا امنیتی‌ای دارید که در ارتباط با فعالیت‌های سیاسی، مدنی و مذهبی مداخله می‌کنند، لطفا اطلاعات خود را به ipa[at]united4iran.org بفرستید. پژوهشگران اطلس اطلاعات شما را بررسی کرده و در صورت تایید آن‌ها را منتشر می‌کنند. همچنین ممکن است که – اگر خود شما غیر این نخواسته باشید - آن‌ها برای کسب اطلاعات بیش‌تر با شما تماس بگیرند.